Taip di sini untuk mencari

Bagaimana Rujukan Rakan berfungsi?

Rujukan rakan adalah program rujukan yang mendorong pengguna untuk menyebarkan Milieu Surveys dengan orang lain. Apabila pengguna baru memasukkan kod rujukan anda semasa pendaftaran, anda dan pengguna yang dirujuk masing-masing akan dikreditkan dengan 500 mata setelah pengguna yang dirujuk telah menyelesaikan 7 tinjauan. Sekiranya pengguna yang dirujuk tidak memasukkan kod semasa pendaftaran, sistem kami tidak membenarkan mata dikreditkan setelah akaun dibuat.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.