Taip di sini untuk mencari

Bagaimana saya menyemak bilangan rujukan saya yang berjaya?

Kaunter yang menunjukkan bilangan rujukan yang berjaya anda buat ada di bawah kod rujukan anda.Rujukan berjaya apabila mereka telah mendaftar dengan kod rujukan anda dan menyelesaikan 7 tinjauan. Sekiranya anda telah merujuk orang tetapi tidak melihat jumlah rujukan meningkat, hubungi mereka untuk menyelesaikan 7 tinjauan pertama mereka supaya anda berdua dapat memperoleh mata bonus!


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.