Taip di sini untuk mencari

Bolehkah saya dapat balik akaun saya yang telah luput?

Akaun Milieu Survei anda akan luput secara automatik setelah 6 bulan tidak aktif mengambil tinjauan.


Maksudnya, jika anda tidak selesaikan apa-apa tinjauan selama itu, akaun anda akan dinyahaktifkan, dan semua mata yang diperoleh akan luput dan tidak boleh digunakan untuk menebus ganjaran apa pun. Status peningkatan mata anda (Perak, Emas, dan Platinum) juga akan kembali ke tahap Gangsa.

Anda akan diberitahu melalui e-mel sekiranya akaun anda tidak aktif selama beberapa waktu.


Untuk memastikan akaun anda aktif, selalu menyelesaikan tinjauan dan kumpulkan lebih banyak mata untuk menebus ganjaran hebat!


Sekiranya akaun anda sudah luput dan anda ingin mengemukakan permohonan untuk pengaktifan semula, sila Hubungi Kami.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.