Nhập vào đây để tìm kiếm

Ứng dụng Milieu Surveys hoạt động như thế nào?

Vô cùng đơn giản nhé!


Bước 1: Hoàn thành bài khảo sát xuất hiện trên màn hình chính của ứng dụng Milieu SurveysBước 2: Nhận điểm ứng mới mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Hoàn thành bài khảo sát và số điểm sẽ được nạp vào tài khoản của bạn
Bước 3: Nhận những phần thưởng thú vị với số điểm bạn kiếm được từ thị trường của chúng tôiCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.