Nhập vào đây để tìm kiếm

Sẽ ra sao nếu tôi quên mật khẩu hoặc muốn thay đổi nó?

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào nút  "Quên mật khẩu" ở trang đăng nhập. 

Sau khi bạn điền email của mình, một đường dẫn liên kết sẽ được gửi đến để đặt lại mất khẩu

Vui lòng kiểm tra tất cả hòm thư (rác, ẩn,...).


Thay đổi mật khẩu:

  • Đăng nhập bằng email: Đi tới mục "Chỉnh sửa hồ sơ" và chọn "Thay đổi mật khẩu"
  • Đăng nhập bằng Facebook: Không yêu cầu mật khẩu, do vậy bạn sẽ không có tùy chọn nàyVui lòng Liên hệ chúng tôi nếu bạn gặp phải vấn đề nào trong qua trình đăng nhập.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.