Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm sao để đổi được phần thưởng?

Bạn thấy phần thưởng hấp dẫn chứ ? Đổi thưởng ngay thôi nào!


1. Nhấp vào phần thưởng bạn muốn đổi. Vui lòng lưu ý rằng dấu tích xanh bên cạnh cho biết rằng bạn có đủ điều kiện đổi được phần thưởng hay không.2. Nhấp "Quy đổi" để tiếp tục3. Nhập số điện thoại của bạn (nhằm mục đích hoàn tất đổi thưởng và phục vụ xác minh) rồi nhấn "Gửi". Vui lòng chắc chắn rằng thông tin của bạn là chính xác. Đối tác phần thưởng của chúng tôi có thể sẽ không cho phép hoàn lại phần thưởng.4. Nhấn "Quy đổi" khi bạn thấy có ô cửa sổ hiện lên. Sau đó Milieu Surveys sẽ gửi tới bạn email có chưa thông tin phần thưởng (Mã số quy đổi, tên phần thưởng bạn đã chọn). Vui lòng kiểm tra hòm thư của bạn (bao gồm cả hòm thư rác) và giữ email này để tham khảo.5. Bạn sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 10 ngày làm việc (không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ tết). 


a. Vouchers & thẻ Ví điện tử (nếu có):

Một email và/hoặc tin nhắn SMS sẽ được gửi tới bạn từ đối tác phần thưởng của chúng tôi có chứa đường dẫn. Vui lòng nhấm chọn đường dẫn để nhận được chi tiết phần thưởng và An email and/or SMS will be sent from our rewards partner which will contain a web link. Click on the link for your reward details and tham khảo hướng dẫn để hoàn tất quá trình quy đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết về Điều khoản và Điều kiện cũng như các thông tin khác, vui lòng tham khảo ở cuối trang web.


b. Thẻ trả trước:

Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS để xác minh số tiền thẻ trả trước đã được thêm vào số điện thoại đăng ký trả trước của bạn.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.