Nhập vào đây để tìm kiếm

Kết quả phản hồi của tôi sẽ được tiếp nhận ra sao ?

Thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý và phân tích tổng hợp cùng với những thông tin từ các người dùng khác. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ không bị nhận dạng cá nhân thông qua những phải hồi mà bạn cung cấp. 

 

Các câu trả lời bạn gửi phù hợp với Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và Bộ quy tắc ứng xử quốc tế ICC/ESOMAR.


Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về các Điều khoản Bảo mật tại https://www.mili.eu/vn/privacy

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.