Nhập vào đây để tìm kiếm

Phần thưởng của tôi đã hết hạn. Tôi nên làm gì?

Mỗi phần thưởng Mã giảm giá đều có thời hạn quy đổi, cùng các Điều khoản và Điều kiện được nêu trong email. Mã giảm giá phải được kích hoạt/xác nhận trước ngày hết hạn.


Tất cả các mã giảm giá hết hạn, chưa được quy đổi sẽ tự động bị hủy bỏ và không thể thay thế, hoàn lại tiền hoặc kích hoạt lại. Điểm Milieu của bạn cũng sẽ không được hoàn lại vào tài khoản của bạn.


Vui lòng lưu ý rằng milieu không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nhầm lẫn nào dẫn đến việc phần thưởng được hoàn tất tới một tài khoản khác được gây ra bởi người dùng trong quá trình đổi thưởng.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.