Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ Email đã đăng ký của tôi?

Trước khi bạn yêu cầu thay đổi email của mình, hãy lưu ý những chi tiết quan trọng sau:


- Địa chỉ email mới của bạn phải có thể nhận được email từ chúng tôi

- Thay đổi email phải được xác minh và phê duyệt

- Chính sách Người dùng của chúng tôi chỉ cho phép mỗi người dùng có duy nhất một tài khoản cho một thiết bị


Vui lòng Liên hệ với chúng tôi với những thông tin sau và chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất:

  1. Địa chỉ email hiện tại của bạn
  2. Địa chỉ email mới của bạn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.