Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao xác minh của tôi được gửi đến một email khác khi tôi đăng ký tài khoản bằng Apple ID của mình?

Apple có dịch vụ "Hide My Email" giúp giữ cho email của bạn ở chế độ riêng tư bằng cách sử dụng địa chỉ email được tạo ngẫu nhiên trực tiếp trong ứng dụng do bên thứ ba hỗ trợ.


Nếu bạn đã đăng ký tài khoản milieu của mình bằng Apple ID và tính năng này được bật trong thiết bị của bạn, bạn sẽ vẫn nhận được email của mình được chuyển tiếp đến email riêng tư của mình, nhưng milieu sẽ chỉ có thể nhìn thấy và nhận dạng bạn qua email Apple được tạo ngẫu nhiên đó.


Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang Hỗ trợ của Apple.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.