Taip di sini untuk mencari

Mengapakah pengesahan saya dihantar ke e-mel lain apabila saya mendaftarkan akaun menggunakan Apple ID saya?

Apple mempunyai perkhidmatan yang dipanggil "Hide My Email" yang membantu memastikan e-mel anda dirahsiakan dengan menggunakan alamat e-mel yang dijana secara rawak terus dalam aplikasi pihak ketiga yang disokong.


Jika anda telah mendaftarkan akaun Milieu anda menggunakan Apple ID dan ciri ini diaktifkan dalam peranti anda, anda masih akan mendapat e-mel anda ke e-mel peribadi, tetapi Milieu hanya akan dapat melihat dan mengenal pasti anda melalui e-mel Apple yang dijana secara rawak itu.


Untuk maklumat lanjut, sila pergi ke halaman Bantuan Apple.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.