Taip di sini untuk mencari

Bolehkah saya mengedit maklumat peribadi saya?

Untuk mengubah suai profil atau perincian demografi anda, tekan ikon "Profil" di bar navigasi.


Di bahagian "Akaun" anda dapat mengubah:

  • Nama Diri
  • Nama Bapa
  • Bahasa
  • Kata laluan (hanya untuk log masuk emel biasa)

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.