พิมพ์เรื่องที่คุณต้องการค้นหาที่นี่

ทำไมถึงต้องมีคำถามทดสอบความตั้งใจ

    มันสำคัญสำหรับเรามากที่สมาชิกในชุมชนของเราจะตอบแบบสอบถามอย่างตั้งใจ ซึ่งคำถามทดสอบความตั้งใจจะเป็นคำถามที่ง่าย และเป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้เราแน่ใจว่าคุณตั้งใจตอบแบบสอบถามของเรา หากคุณตอบคำถามสำหรับการทดสอบความตั้งใจไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งครั้ง บัญชีของคุณอาจถูกระงับจากระบบของเราได้โดยอัตโนมัติ


ทั้งนี้ระบบจะไม่ได้ระงับบัญชีของคุณในทันที จากการตอบคำถามที่ใช้ตรวจสอบความตั้งใจผิดในครั้งแรก และคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการตอบคำถามทดสอบความตั้งใจผิดพลาด ผ่านทางอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับเรา


 แต่เมื่อระบบตรวจพบว่าคำตอบที่ได้จากคำถามที่ใช้ตรวจสอบความตั้งใจยังไม่ถูกต้องติดต่อกันจนถึงจำนวนที่ระบบได้กำหนดไว้ ระบบจะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งานในทันที พร้อมส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบ


ทำไมบัญชีของฉันจึงถูกระงับ

คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

Send feedback
ขอโทษด้วยที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลย ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้ด้วยข้อมูลการตอบกลับของคุณ