Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao có các câu hỏi kiểm tra sự chú ý trong các cuộc khảo sát?

    Điều quan trọng đối với chúng tôi là các thành viên trong cộng đồng của  mình cung cấp câu trả lời chính xác cho các cuộc khảo sát của chúng tôi. Vì vậy, các câu hỏi kiểm tra sự chú ý là những câu hỏi thực tế, đơn giản được đưa ra nhằm đảm bảo rằng bạn đang chú ý. Nếu bạn chọn câu trả lời không chính xác cho các câu hỏi Kiểm tra sự chú ý nhiều lần, tài khoản của bạn có thể tự động bị hệ thống của chúng tôi tạm ngưng.


Email nhắc nhở sẽ tự động được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn và việc tạm ngưng tài khoản sẽ được thực hiện bởi hệ thống khi có từ 3 câu trả lời không chính xác liên tiếp xảy ra trong các cuộc khảo sát gần đây mà bạn đã thực hiện.


Vì sao tài khoản của tôi bị tạm ngưng?

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.