Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm cách nào để kiểm tra Thống kê điểm thưởng và xem lịch sử hoạt động của tôi?

Để theo dõi số điểm bạn đã kiếm được, hãy nhấn vào biểu tượng Hồ sơ trên thanh điều hướng và nhấp vào Thống kê điểm thưởng.


Tại đây, bạn sẽ có thể xem được thống kê về ngày tháng, tên của cuộc khảo sát, chủ đề nóng hoặc câu đố, cùng với các mức tăng cho hoạt động đó. Yay!

Bạn cũng sẽ thấy lịch sử yêu cầu đổi thưởng của mình (và nếu điểm đã được hoàn lại).


Những cách tăng điểm


  • Tăng cấp độ Bronze/Silver/Gold/Platinum: Điều này dựa trên cấp độ huy hiệu của bạn - cấp độ huy hiệu của bạn càng cao, mức tăng càng lớn!
  • Chuỗi tăng điểm: x2 cấp độ huy hiệu của bạn! Kích hoạt chế độ này và duy trì điều này khi bạn liên tục hoàn thành ít nhất 2 trong số các khảo sát, Chủ đề nóng hoặc Câu đố bất kỳ 7 ngày một lần.
  • Chiến dịch, Sự kiện Đặc biệt: Những đợt tăng điểm bất ngờ cho các hoạt động dành riêng cho sự kiện đặc biệt. Chỉ cần tìm huy hiệu ẩn trên hoạt động để nhận điểm thưởng! :)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.